Izbraukuma ēdināšana

Ja jūsu organizētajā pasākumā nepieciešams nodrošināt dalībnieku ēdināšanu, varam ierasties ar savu aprīkojumu un produktiem, un vietas pagatavot garšīgu, siltu ēdienu atbilstoši iepriekš saskaņotam apjomam un sortimentam.

Nepieciešamības gadījumā varam pasākumu nodrošināt ar saviem galdiem, krēsliem, teltīm.